Πρόγραμμα: Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ταυτότητα Προγράμματος

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός – μεταφορικά μέσα, άυλα στοιχεία ενεργητικού, τεχνολογική αναβάθμιση (ΤΠΕ), συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, δαπάνες προσωπικού, λειτουργικές δαπάνες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Από 10.000€ έως 330.000€

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

60%

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

08/10/2020

ΛΗΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

08/02/2021

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ

Ημερομηνία υποβολής αίτησης

Εκτίμηση της Βαθμολογίας για το Πρόγραμμα:
"Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου"

Εισάγετε το όνομα της επιχείρησης
Εισάγετε το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου
Εισάγετε το Τηλέφωνο
Αναφέρετε τον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία σας

Μέση % μεταβ. Κύκλου Εργασιών

Κέρδη/Κύκλος εργασιών

Επενδυτική Πολιτική

About us

  1. Σας ενημερώνουμε για όλα τα νέα προγράμματα

  2. Σας βοηθούμε να δείτε αν είστε επιλέξιμοι 

  3. Σας βοηθούμε να εκτιμήσετε την βαθμολογία

  4. Σας καθοδηγούμε για την διεκπεραίωση της αίτησής σας

On line Τώρα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 140 επισκέπτες και κανένα μέλος

Αναζήτηση